Telematrix

Telematrix 3300 Series

Telematrix 3300 Series

Telematrix 3300 Series hotel phones are available in single and two-line analog and VoIP corded configurations with 7 optional standard handset accent...

Telematrix 9600 Series

Telematrix 9600 Series

Still the most popular cordless hotel phones in the world, telematrix 9600 series has a proven record of rugged dependability, complemented by a rich feature...

Điện thoại khách sạn telematrix – Người khổng lồ đi đầu

Điện thoại khách sạn telematrix – Người khổng lồ đi đầu

Xin chào quý quý khách hàng tiếp tục loạt bài về điện thoại khách sạn, hôm nay tôi xin nói về một hãng thuộc về "bộ...

Telematrix phone hỗ trợ các chức năng nào ?

Telematrix phone hỗ trợ các chức năng nào ?

Là 1 hãng con của tập đoàn Celtis tập trung chủ yếu hệ thống truyền thông cho khách sạn do vậy telematrix phone hoàn toàn xứng...

Telematrix điện thoại thiết kế đẹp dành cho khách sạn

Telematrix điện thoại thiết kế đẹp dành cho khách sạn

Telematrix điện thoại thiết kế đẹp như thế nào dành cho khách sạn.

Retro Series

Retro Series

Chăm sóc và bảo trì, giữ điện thoại retro series khô. Nếu nó bị ẩm ướt, lau nó khô ngay lập tức. Các chất lỏng có thể...

Aegis 09 series

Aegis 09 series

Đại diện thương hiệu cho điện thoại văn phòng tốt nhất hiện nay, aegis 09 series đi kèm với phong cách mới và trang bị...

Aegis 08 series

Aegis 08 series

Aegis 08 series, là sản phẩm độc quyền chuyên dùng trong lĩnh vực kinh doanh khách san hiện nay, đáp ứng hơn về cải tiến kiểu...

- Telematrix

Partner

 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7