Bank

BIDC Bank

BIDC Bank

Citytech cung cấp và lắp đặt: Hệ thống camera quan sát (vp giao dịch và ATM), Hệ thống báo động ATM cho Ngân hàng Ðầu Tư...

BIDV TTDVKQPN

BIDV TTDVKQPN

Citytech cung cấp và lắp đặt hệ thống camera quan sát cho BIDV Sài Gòn - Trung tâm dịch vụ kho quỹ phía nam

BIDV Bình Định

BIDV Bình Định

Citytech cung cấp và lắp đặt: Hệ thống camera quan sát văn phòng giao dịch, Hệ thống camera quan sát ATM, Hệ thống âm thanh...

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ - PROFESSIONAL IN ONE-STOP HOTEL SOLUTIONS - Bank

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7