PRODUCT DETAILS

25T-E phoneInformation product:

● Chuông điện
● Cổng dữ liệu
● Kiểm soát âm lượng thiết bị cầm tay
● Tăng giảm âm lượng với 2 mức LOW / HI
● Đèn báo tín nhắn chờ (bắt buộc)
● 3 màu sắc có sẵn ash, đen, đỏ

Other products

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7