PRODUCT DETAILS

3100MW5 phoneInformation product:

Điện thoại khách sạn Telematrix 3100MW5
Tính năng Telematrix 3100MW5:
Telematrix 3100MW5 là điện thoại 1 line
5 phím dịch vụ lập trình được có sẵn ở Telematrix 3100MW5
Phím nhận tin nhắn
Có thể gắn tường hoặc để bànBảo hành 1 năm
Màu: đen hoặc tro
12 cái/ thùng

Other products

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7