PRODUCT DETAILS

3100MWD PhoneInformation product:

Điện thoại khách sạn Telematrix 3100MWD
Tính năng:
Điện thoại loa ngoài 1 line
10 phím dịch vụ lập trình
Telematrix 3100MWD có phím nhận tin nhắn
Telematrix 3100MWD có thể gắn tường hoặc để bàn
Bảo hành Telematrix 3100MWD 1 năm
Màu: đen hoặc tro
12 cái/ thùng

Other products

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7