PRODUCT DETAILS

3100MWD5 PhoneInformation product:

Điện thoại khách sạn TeleMatrix 3100MWD5 
Điện thoại 1 line
1 phím dịch vụ
TeleMatrix 3100MWD5 có phím nhận tin nhắn
TeleMatrix 3100MWD5 có thể gắn tường hoặc để bàn
Bảo hành TeleMatrix 3100MWD5 1 năm
Màu: TeleMatrix 3100MWD5 có màu đen hoặc tro
12 cái/ thùng

Other products

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7