PRODUCT DETAILS

3102MWD PhoneInformation product:

Điện thoại khách sạn TeleMatrix 3102MWD 
Tính năng:
Điện thoại loa ngoài 2 line
TeleMatrix 3102MWD có 10 phím dịch vụ
Phím nhận tin nhắn
TeleMatrix 3102MWD  có thể gắn tường hoặc để bàn
Bảo hành 1 năm
Màu: TeleMatrix 3102MWD  có màu đen hoặc tro
12 cái/ thùng

Other products

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7