PRODUCT DETAILS

3300 Wall Mount KitInformation product:

TeleMatrix 3300 Wall Mount Kit 
Khung gắn tường gắn kết Marquis 3300 cho phép bạn gắn tường bất kỳ điện thoại Marquis 3300 loạt để tiết kiệm không gian bàn làm việc hoặc cho điện thoại nằm ở khu vực không có bàn làm việc, chẳng hạn như một khu vực tiền sảnh. Bộ này bao gồm mọi thứ cần thiết để chuyển đổi một điện thoại bàn để điện thoại treo tường. 

Các tính năng: 
Wall Mount Bracket và đường dây ngắn
Chuyển đổi bất kỳ dòng điện thoại Marquis 3300 để điện thoại treo tường 
Màu sắc: Đen hoặc Ash 
Lưu ý: Phải được đặt hàng riêng

Other products

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7