PRODUCT DETAILS

3300MWB phoneInformation product:

Điện thoại khách sạn Telematrix 3300MWB 
Điện thoại 1 line
3300MWB phone phím nhận tin nhắn
Có thể gắn tường hoặc để bàn
Bảo hành 3300MWB phone 1 năm
Màu sắc 3300MWB phone: đen hoặc tro
3300MWB phone 12 cái/ thùng

Other products

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7