PRODUCT DETAILS

38TS-B-P(N) phoneInformation product:

Tên: dòng điện thoại Lobby
Model: 38TS-BP (N)
● Được sử dụng trong hội trường, lối đi, thang máy, trung tâm vui chơi giải trí và khu vực công cộng  
● Thiết bị cầm tay kết nối với dịch vụ tiện lợi nhất để phục vụ chính cho khách hàng

Other products

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7