PRODUCT DETAILS

ASA5505-SEC-BUN-K9

Cisco ASA5505-SEC-BUN-K9, phù hợp cho các văn phòng, công ty với số lường người dùng không hạn chế. Tuy nhiên, khuyến nghị số lượng người dùng không quá 100. Thiết bị bảo vệ người dùng trước các nguy cơ tấn công từ Internet, ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ VPN, giúp người dùng kết nối từ xa về văn phòng, công ty để truy cập tài nguyên
CISCO ASA 5500-X Series Others:

ASA5505-UL-BUN-K9 ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AE
ASA5505-SSL25-K9 ASA 5505 VPN Edition w/ 25 SSL Users, 50 FW Users, 3DES/AES
ASA5505-SSL10-K9 ASA 5505 VPN Edition w/ 10 SSL Users, 50 FW Users, 3DES/AES
ASA5510-SSL50-K9 ASA 5510 VPN Edition w/ 50 SSL User License, 3DES/AES
ASA5510-SSL250-K9 ASA 5510 VPN Edition w/ 250 SSL User License, 3DES/AES
ASA5510-SSL100-K9 ASA 5510 VPN Edition w/ 100 SSL User License, 3DES/AES
ASA5510-SEC-BUN-K9 ASA 5510 Security Plus Appliance with SW, HA, 5FE, 3DES/AES
ASA5510-K8 ASA 5510 Appliance with SW, 3FE, DES
ASA5510-DC-K8 ASA 5510 Appliance with DC power, SW, 3FE, DES
ASA5510-CSC20-K9 ASA 5510 Appl w/ CSC20, SW, 500 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript
ASA5510-CSC10-K9 ASA 5510 Appl w/ CSC10, SW, 50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript
ASA5510-BUN-K9 ASA 5510 Appliance with SW, 3FE, 3DES/AES
ASA5510-AIP10-K8 ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 3FE, DES
ASA5520-BUN-K9 ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES
ASA5520-CSC20-K9 ASA 5520 Appl w/ CSC20, SW, 500 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript
ASA5540-BUN-K9 ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES

 Information product:
Firewall ASA5505-SEC-BUN-K9
Firewall Users Unlimited
Maximum firewall throughput (Mbps) 150
Maximum connections 25,000
Maximum connections/second 3,000
Packets per second (64 byte) 85,000
Application-layer security Yes
Layer 2 transparent firewalling Yes
Security contexts (included/maximum)3 0/0
GTP/GPRS inspection3 Not available
VPN
Maximum 3DES/AES VPN throughput (Mbps) 100
Maximum site-to-site and remote access
IPsec VPN user sessions
25
SSL user session license included 2
Maximum SSL VPN user sessions1 25
VPN clustering and load balancing Not available
UTM Features Included
Intrusion Prevention Included (Performance) No
Content Security [anti-virus, anti-spyware,
file blocking, anti-spam, anti-phishing, 
and URL filtering] (Max users)
No
Other Features
Integrated ports2 8 port 10/100 switch with 2 Power over Ethernet ports
Maximum virtual interfaces (VLANs) 20 (trunking enabled)
High availability support4 Stateless A/S

Other products

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7