PRODUCT DETAILS

HCVR-AS-R

Nút hủy xả khí bằng tay HOCHIKI HCVR-AS-R

 • HCVR-AS-R là nút hủy xả khí bằng tay, bao gồm 1 hộp thiết kế bằng kim loại thép dày, có nút hủy xả khí, màu đỏ, được sử dụng để hủy bỏ.
 • UL và FM được phê duyệt.
 • Được sử dụng để hủy bỏ các hoạt động hiện hành.
 • Được làm với màu đỏ và than.
 • Bao gồm 1 backbox cho bề mặt gắn kết.
 • Kích thước: 3.81 x 3.81 x 2.32 inch.


Information product:

Partner

 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7