PRODUCT DETAILS

Hochiki DCP-DIMM

- Hai ngõ vào giám sát
-  Nhanh chóng, đáng tin kết nối giám sát sử dụng giao thức DCP Hochiki (Digital Communications Protocol).
- 127 thiết bị có thể được sử dụng trên mỗi loop
-  LED chỉ thị màu báo trạng thái module 
-  Có thể được lập trình để theo dõi thường mở (NO) hoặc thường đóng (NC).
-  Kết nối theo kiểu A hoặc B
-  Chấp nhận lên đến 14 AWG dây.Information product:

Partner

 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7