PRODUCT DETAILS

Hochiki FN-2127N

Trung tâm FireNet 4 loop, 508 địa chỉ. Nối mạng
Có card nối mạng. Kèm phần mềm lập trình.
Không kèm AcquyInformation product:

Partner

 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7