PRODUCT DETAILS

Teledex OPAL 1005

OPL76139 Single Line with 5 Guest Service Buttons and Message Waiting LightInformation product:

Teledex opal 1005 kết hợp triết lý thiết kế quốc tế với sự hữu dụng hàng đầu của Teledex giúp khách sạn. Dòng điện thoại teledex opal 1005 1 line Open 1xxx và 2 line 2xxx cung cấp lên đến 11 phím lập trình dịch vụ khách để dễ dàng sử dụng những dịch vụ phổ biến trong khách sạn.

High-performance speakerphone
Bright message-waiting indicator

Tùy chọn 1 model 1 line hoặc 2 line với loa ngoài hoặc không loa ngoài
MultiX® message waiting interfaces phù hợp mọi PBX
Faceplate teledex opal 1005 lớn dễ dàng cho việc in ấn thông tin dịch vụ
ExpressNet® broadband có sẵn
Cổng dữ liệu Easy-access
Tự động lựa chọn line chính xác
Đàm thoại 3 bên có ở model 2 line
Lưu lại số cuộc gọi cuối
11 phím lập trình dịch vụ khách
Điều chỉnh âm lượng loa teledex opal 1005
1 năm bảo hành teledex opal 1005

 

Other products

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7