PA

Paviro

Paviro

Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tản Paviro Bosch

Plena Voice Alarm 3.0

Plena Voice Alarm 3.0

Hệ thống thông báo khẩn Plena Voie Alarm Bosch

FV-200

FV-200

Hệ thống thông báo khẩn cấp Toa FV-200

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ - PROFESSIONAL IN ONE-STOP HOTEL SOLUTIONS - Solution

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7