ARTICLE DETAILS


Access Control


Hệ thống kiểm soát ra vào
l
à một thành phần không thể thiếu trong hệ thống an ninh điện tử hiện đại, tăng cường tính bảo mật và đơn giản hóa quá trình quản lý. Ngoài nhiệm vụ chính là kiểm soát ra vào, hệ thống còn được kết hợp với hệ thống phần mềm tạo ra giải pháp chấm công, tính lương, phân ca … cho hệ thống nhân viên, góp phần tích cực vào quá trình tự động hóa trong quản lý nhân sự.
Hệ thống hoạt động dựa trên công nghệ nhận dạng (Thẻ, vân tay -  sinh trắc học) và nguyên tắc kiểm tra ID (số nhận diện) của tất cả những cá nhận, người ra vào:
- Mỗi cá nhân được cấp phát một số ID cụ thể thông qua thẻ hoặc lấy chính vân tay của mình làm ID. Hệ thống kiểm soát vào ra sẽ quản lý và phân quyền dựa trên số ID đã cấp phát.
- Tất cả những lần vào ra của mỗi cá nhân sẽ được lưu tại thiết bị (Số ID của cá nhân, ngày giờ vào/ra, cổng, của vào ra, tình trạng vào/ra.

Lợi ích của hệ thống kiểm soát ra vào: 
- Tăng cường an ninh cho khu vực văn phòng, nhà máy
- Cài đặt  thời gian làm việc, phân ca, đăng ký lịch làm việc, làm thêm giờ
- Kiểm soát thời gian đi muộn về sớm, thời gian làm việc của công nhân viên
- Báo cáo hàng tháng về chấm công theo các tiêu chí khác nhau
- Hỗ trợ tốt cho các nghiệp vụ về nhân sự, tiền lương
- Có tính ổn định và độ tin cậy cao
- Dễ dàng vận hành, thân thiện với người sử dụng, quản lý

Tính năng:
- Quản lý nhân viên bằng ID
- Kiếm soát được sự xâm nhập trái phép
- Quản lý được thời gian đóng/mở hệ thống
- Kiểm soát được hệ thống cửa bằng phần mềm quản lý
- Nhận dạng bằng nhiều hình thức khác nhau(Sinh trắc, mã Pin, thẻ)

 Hệ thống kiểm soát bao gồm:

 
- Đầu đọc thẻ (Chính -  Phụ) cho thẻ cảm ứng, thẻ thông minh; đầu đọc sinh trắc học, đầu đọc dải từ cùng mật khẩu
- Thẻ nhận dạng (nhân viên): thẻ từ, thẻ cảm ứng, thẻ thông minh
- Hệ thống điều khiển trung tâm
- Khoá điện từ
- Phần mềm ứng dụng kiểm soát ra vào, chấm công

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống kiểm soát Vào/Ra
Hệ thống đơn giản:

 
Hệ thống quản lí trung tâm:

 

 

Other Articles:

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7