ARTICLE DETAILS


FV-200


Hệ thống âm thanh công cộng thông báo khẩn cấp dòng FV-200 có thể đáp ứng được các yêu cầu từ nhỏ tới trung bình, hệ thống cho phép hỗ trợ tới 50 đường ra loa cho thông báo chung hoặc thông báo khẩn cấp hoặc cả hai. Hệ thống có khả năng tự động phát các bản tin báo cháy, đưa tới tất cả các vùng loa và có thể bỏ qua tất cả chiết áp điều chỉnh âm lượng bên ngoài.
Với 4 bản tin cảnh báo đã được ghi âm sẵn, bộ FV-200EV cho phép tự động phát bản tin khẩn cấp tới tất cả các vùng loa khi được kết nối với hệ thống báo cháy hoặc khi được kích hoạt bằng tay. Bên cạnh đó, thiết bị còn được tích hợp sẵn Micro báoc háy với mức ưu tiên cao nhất để thông báo khi cần
Với mục đích thông báo chung, ngõ vào âm thanh trên bộ FV-200PP (thiết bị trung tâm của hệ FV-200 ) có thể hoạt động ở chế độ hai kênh là nhạc nền (BGM) và thông báo riêng biệt hoặc chế độ một kênh trộn lẫn giữa BGM và thông báo. Để thông báo tới các vùng xác định chúng ta có thể sử dụng bộ giao tiếp Micro chọn vùng + Micro chọn vùng từ xa của TOA ( (FV-200RF và RM-200M + bàn phím mở rộng cho Micro chọn vùng từ xa RM-210) kết hợp với bộ lựa chọn vùng loa (SS-2010, SS-1010 or SS1010R) để chọn vùng cần thông báo.

Cấu hình hệ thống cho FV-200:
Trộn âm thanh với nhạc nền.
Thông báo chung.
Thông báo chung kết hợp với BGM.
Thông báo khẩn cấp.
Thông báo khẩn cấp / Thông báo chung có ngắt nhạc nền BGM.
Thông báo khẩn cấp / Thông báo chung không ngắt nhạc nền BGM.
Thông báo khẩn cấp / Thông báo chung có ngắt nhạc nền BGM + chiết áp 3 dây.
Thông báo khẩn cấp / Thông báo chung không ngắt nhạc nền BGM + chiết áp 4 dây.

Đặc điểm hệ thống:
FV-200EV có sẵn 4 bản tin ghi âm sẵn (Alert, Evacuation,False Alarm and Clear announcements) khi cần thông báo khẩn cấp
Hệ thống báo cháy có thể kết nối với FV-200EV để đưa ra thông báo tự động.
Micro báo cháy trên FV-200EV có mức ưu tiên cao nhất sau đến các ưu tiên cho timer, paging và Micro chọn vùng từ xa có sẵn trên FV-200PP.
Có 4 ngõ ra điều khiển từ FV-200EV để kết nối với các thiết bị bên ngoài như chiết áp, đèn LED...
FV-200PP có hai chế độ ngắt hoặc không ngắn nhạc nền BGM
Có vào 4 Micro/Line và 2 ngõ vào Aux trên FV-200PP
Hỗ trợ tới 4 Micro chọn vùng từ xa (RM-200M) khi kết nối với bộ FV-200RF, và mở rộng tối đa 4 bàn phím mở rộng (RM-210) cho mỗi bộ RM-200M
Hỗ trợ tới 50 đường ra loa, có chết độ gọi toàn vùng khi sử dụng thêm bộ FV-200RF

 
Cấu hình hệ thống :
Hệ thống chạy 1 kênh (Tối đa. 50 vùng loa)
 

Other Articles:

 • Paviro
 • Plena Voice Alarm 3.0
 • Partner

  • Mitel
  • Kidigi
  • Glink
  • Vtech
  • Telematrix
  • Teledex
  • NJC
  • Ihomes
  • Homtime
  • Dnet
  • Cotell
  • Alcatel
  • AEI
  • NEC
  • Cetis
  • Bittel
  • Đối tác 10
  • Đối tác 7