Services

Mitel

Mitel

Một công ty viễn thông cung cấp các giải pháp truyền thông hợp nhất cho doanh nghiệp

Hệ thống gọi phục vụ khách sạn, nhà hàng, resort,

Hệ thống gọi phục vụ khách sạn, nhà hàng, resort,

Hệ thống gọi phục vụ khách sạn, nhà hàng, resort,

Hotel Guest Room Control System

Hotel Guest Room Control System

Hotel Guest Room Control System

Bittel Room Control System

Bittel Room Control System

Bittel Room Control System

V2.0 Video Conference System

V2.0 Video Conference System

V2.0 Video Conference System

Paviro

Paviro

Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tản Paviro Bosch

MeshTV

MeshTV

Hệ thống IPTV MeshTV

Plena Voice Alarm 3.0

Plena Voice Alarm 3.0

Hệ thống thông báo khẩn Plena Voie Alarm Bosch

CCTV

CCTV

Hệ thống camera quan sát

POS

POS

Phần mềm quản lí bán hàng POS

Nurse Call

Nurse Call

Hệ thống báo gọi y tá thông minh

Access Control

Access Control

Hệ thống kiểm soát ra vào

Digital Signage

Digital Signage

Hệ thống quảng cáo số

FV-200

FV-200

Hệ thống thông báo khẩn cấp Toa FV-200

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ - PROFESSIONAL IN ONE-STOP HOTEL SOLUTIONS - Solution

Partner

 • Mitel
 • Kidigi
 • Glink
 • Vtech
 • Telematrix
 • Teledex
 • NJC
 • Ihomes
 • Homtime
 • Dnet
 • Cotell
 • Alcatel
 • AEI
 • NEC
 • Cetis
 • Bittel
 • Đối tác 10
 • Đối tác 7